Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De folder betreffende de Gids primaire productie is beschikbaar !

29.07.2015

De folder betreffende de Gids primaire kan u  hier  gratis downloaden. In deze folder vindt u nuttige informatie betreffende het certificeren voor de Sectorgids Primaire Productie (dierlijke en/of plantaardige productie). 

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2014 zijn gepubliceerd !

29.07.2015

De activiteitenverslagen van 2014 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u  hier  downloaden. 

+lees verder

Salmonella-monitoring: het FAVV voert niet langer analyses uit!

15.07.2015

Sinds april 2015 heeft het FAVV, als gevolg van budgettaire beperkingen, haar financiering van salmonella-analyses bij varkens stopgezet. 
 

Aangezien CodiplanPLUS Varkens echter kadert in de overeenkomst tot uitwisselbaarheid met de Duitse Standaard QS, moeten wij zorgen voor de continuïteit van het Salmonella-statuut van afmestbedrijven met een CodiplanPLUS Varkens-certificaat. Daarom moeten de leden van ons systeem deze analyses blijven uitvoeren!
 

Surf naar  volgende link  voor meer informatie. 

+lees verder

Gids voor de aanpassing aan de normen van de opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik

08.07.2015

Het is niet altijd gemakkelijk alle nodige informatie te vinden om het fytolokaal in orde te zetten tegenover de regelgeving. 

Daarom stellen de "Comité régional phyto", "Phyteauwal" en "Preventagri" de gids "Guide pour la mise aux normes des locaux de stockage des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel" ter beschikking. 

In deze gids vindt u het geheel van de reglementarie eisen evenals de eisen uit de Vegaplan Standaard betreffende de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. 
 

Deze gids is beschikbaar op de volgende websites:
 

 

+lees verder

Hebt U vragen rond certificatie ?

08.07.2015

Op maandag 27 juli 2015 van 10u30 tot 11u30 zullen Codiplan, Vegaplan en Belbeef op de landbouwbeurs in Libramont in het VIP-gedeelte van de FWA-stand aanwezig zijn. 
 

Ter deze gelegenheid zal er een film over de certificatie getoond worden, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, waarop de beheeders van de lastenboeken in de primaire productie uw vragen zullen beantwoorden. 
 

Komt gerust langs op onze stand om ons uw praktische vragen te stellen!

+lees verder

CodiplanPLUS Parkkonijn is gepubliceerd !

02.07.2015

CodiplanPLUS Parkkonijn werd gecreëerd in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de konijnenhouders en de slachthuizen. Bedoeling is om aan de supermarkten en andere geïnteresseerde afnemers een garantie te bieden dat de aangeboden konijnen wel degelijk onder de bijkomende voorwaarden voor Parkkonijn werden gehuisvest en verzorgd.
 

Daarom dat ook de slachthuizen hun kwaliteitssysteem met focus op traceerbaarheid moeten laten certificeren, om de volledige keten te borgen.

CodiplanPLUS is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 voor de primaire dierlijke productie te gebruiken en certificeerbaar.
 

Voor meer informatie klik  hier

+lees verder

De Vegaplan checklist is aangepast !

23.06.2015

De Vlaamse Overheid heeft het niveau aangepast van de eis (4.11.2*.D/I.F) betreffende de percelen sterk/zeer sterk erosiegevoelig.
 

Voor 2015 wordt het niveau van de eis van 1 naar 2 aangepast. 
 

U kan de aangepaste checklijst downloaden (in PDF of Excel-formaat) via  volgende link .

+lees verder

Professionele geschiktheidscertificaat voor het vervoer van dieren.

15.06.2015

Het « CER Groupe » organiseert op vrijdag 26 juni 2015 om 14u00 (Rue du Carmel, 1 te 6900 Marloie) een examen in het Frans voor het verkrijgen van het geschiktheidscertificaat voor het vervoer van dieren (runderen, paarden, pluimvee, kleine herkauwers, varkens). 
 

Ter herinnering: dit certificaat is verplicht voor alle personen (inclusief morele personen) , chauffeurs en begeleiders die een vervoer uitvoeren dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot een winst leidt. De cursus en de nodige inlichtingen zijn beschikbaar op de website :  www.cergroupe.be
 

(Rubriek: « formations et examens »)
 

Aandacht : u kan zich inschrijven tot 48 uur voor de dag van het examen !
 

Contact : Vincent LEROUX 003284/220.389 of 0032498/125.974
 

V.leroux@cergroupe.be

+lees verder

De Lente nieuwsbrief is beschikbaar !

20.05.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden: 
 


Plantaardige Productie
 

- Certificeringsaudit: de meest voorkomende non-conformiteiten

- Bezit van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen: zeer nuttige hulpmiddelen! 

- Vegaplan Standaard : een specifieke checklist in Excel voor uw onderneming

- Fytolicentie: laatste overgangsperiode!


Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Konijn


Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken
 

- Vegaplan gecertificeerde loonwerkers


Vegaplan/Codiplan
 

- Onze nieuwe coördinaten

 

Veel leesgenot toegewenst ! 

+lees verder

Een nieuwe tool voor de landbouwer: een gepersonaliseerde checklist voor de Vegaplan Standaard!

28.04.2015

Een gepersonaliseerde checklist in Excel, voor de plantaardige producties, is beschikbaar op onze website.
 

U kan nu een checklist laten genereren met enkel de eisen betreffende de activiteiten van uw onderneming, voor de Vegaplan Standaard en voor de Sectorgids (met of zonder de IPM eisen).
 

Eens deze gepersonaliseerde checklist ingevuld, krijgt u ook een conclusieblad met het aantal non-conformiteiten voor elke niveau evenals het percentage van conforme eisen van niveau 2 (waarvan 70 % in orde moeten zijn). Ook een algemeen advies wordt gegenereerd, waarmee u het resultaat van de audits voor de Vegaplan Standaard kan anticiperen.
 

Deze tool is beschikbaar op onze website onder Landbouwers/loonwerkers \ Documenten \ Vegaplan Standaard \ Vegaplan checklist Excel versie. Om uw gepersonaliseerde checklist te laten generen dient u enkel 3 vragen te beantwoorden.
 

Op deze pagina zijn ze te downloaden.

+lees verder

Pagina's